Het gaat goed met het huishoudboekje van de gemeente Rhenen

Foto: Gemeente Rheenen

De gemeentebegroting, is het huishoudboekje van de gemeente. In de gemeentebegroting staan alle verwachte inkomsten en uitgaven voor de gemeente voor het komende jaar. Er is goed nieuws voor de inwoners uit onze gemeente. Financieel gezien is de gemeente Rhenen gezond. In 2020 laat de begroting een positief resultaat van 0,2 miljoen euro zien.

Het college is erin geslaagd om een sluitende begroting te presenteren voor de komende jaren, waarin zij ook de ambities van dit college ten aanzien van bijvoorbeeld een duurzame leefomgeving, economische ontwikkeling en investeringen in goede voorzieningen kunnen waarmaken.

Plannen
In de begroting leest u in het ‘Bericht van het College’ wat het komend jaar de belangrijke punten voor het college zijn. De omgevingswet, duurzaamheid, aanpak van criminaliteit en ondermijning, bereikbaarheid & mobiliteit en nieuw beleid voor recreatie en toerisme om Rhenen nog beter te presenteren als toeristische bestemming. Ook is er geld gereserveerd voor accommodaties en goede, veilige fietsroutes.

Een samenvatting van de begroting vindt u hier.
De volledige begroting 2010-2013 is hier te vinden.

Reacties