Eerste resultaten Sport- en Beweegakkoord

Foto: Eveline van Elk

Rhenen – Het Sport- en Beweegakkoord dat eind 2019 tot stand is gekomen heeft al mooie eerste resultaten opgeleverd. Na totstandkoming van het akkoord is een kerngroep samengesteld die bezig gaat en is met uitvoering van de ambities. Deze kerngroep heeft nu vijf subsidieaanvragen van initiatieven gehonoreerd.

Er is grote betrokkenheid bij sport en bewegen in Rhenen, Achterberg en Elst. Dat bleek tijdens de goed bezochte bijeenkomsten waar tientallen mensen – vanuit persoonlijke of professionele betrokkenheid – bereid waren om een gezamenlijke koers uit te zetten. Het Sport- en Beweegakkoord is de uitkomst van alle inbreng voor, tijdens en na de sessies die in het najaar zijn gehouden.

Een aantal enthousiaste vertegenwoordigers uit Rhenen, Achterberg en Elst vormt een kerngroep voor uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord. Bij de samenstelling is gezocht naar mensen uit diverse segmenten: sportverenigingen, sportondernemers, zorg, welzijn, onderwijs, gemeente. De kerngroep wordt ondersteund door de buurtsportcoach van Sportservice Rhenen en de Lokale Adviseur Sport van het NOC*NSF.

De kerngroep helpt en adviseert de initiatiefnemers waar nodig bij uitvoering van plannen en het vinden van cofinanciering of subsidie. Besluitvorming over verdeling van de middelen ligt eveneens bij de kerngroep. De eerste aanvragen voor subsidie zijn nu dus gehonoreerd. Het gaat om activiteiten van de speeltuin in Elst, Fitclub24 Rhenen, 55plus sport Elst en Rhenen en Sportbieb SAM Achterberg. De aanvragen zijn gehonoreerd omdat bij alle initiatieven het streven is om meer inwoners een lang leven te laten genieten van sporten en bewegen in de gemeente Rhenen.

Naast de subsidietoekenning kunnen ook een aantal initiatieven worden uitgevoerd met behulp van waardecheques van het NOC*NSF. Volleybalvereniging Musketiers uit Elst krijgt een expert toegewezen om de vereniging te begeleiden in het worden van een omnivereniging en er worden voor het bestuurlijk en technisch kader van sportaanbieders een aantal cursussen georganiseerd.

Op 20 april is de volgende ronde dat de kerngroep een besluit zal nemen over ingediende subsidieaanvragen. Wie hiervoor in aanmerking wil komen kan een aanvraag indien voor 13 april 2020 bij Gertjan van Burken van Sportservice Rhenen via [email protected] . Meer informatie is ook bij hem verkrijgbaar. Bel daarvoor naar 06 – 829 475 61.