Fietsen over zonnepanelen in Rhenen

Foto: Pixabay

In de week van 3 februari start de provincie Utrecht met het aanbrengen van zonnepanelen op een stukje fietspad langs de N225 bij Rhenen, ter hoogte van Remmerden. Het is een proef om te kijken of fietspaden kunnen bijdragen in de opwekking van duurzame energie.

Het stukje fietspad bij Rhenen maakt deel uit van ‘Het Fietspad van de Toekomst’, langs de N225, tussen Utrecht Science Park en Wageningen. Hier kunnen nieuwe ideeën en innovaties worden toegepast en getest om het fi etsen nog aantrekkelijker te maken. De provincie Utrecht trapt af met het aanbrengen van zonnepanelen in het fi etspad over een lengte van 25 meter. Het gaat om panelen met geïntegreerde elektrische verwarming. De opgewekte energie wordt gebruikt om het fi etspad te verlichten en om het te verwarmen in de winter om gladheid tegen te gaan. Dit laatste komt de verkeersveiligheid ten goede en voorkomt dat er gestrooid moet worden waarbij er zout op de weg en in de bermen achterblijft.

Prijsvraag
In december 2019 is een prijsvraag uitgeschreven om ideeën aan te dragen om het fi etsen nog leuker en aantrekkelijker te maken. Bedrijven en particulieren kunnen hun ideeën nog t/m 3 februari inzenden via hetfi etspadvdtoekomst. nl. De inzenders maken kans op mooie prijzen en de beste ideeën worden uitgevoerd in de vorm van een pilot op of langs Het Fietspad van de Toekomst, langs de N225 tussen Utrecht Science Park en Wageningen.

Verduurzamen infrastructuur
De proef met de zonnepanelen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame energie uit weginfra. Bij een positieve uitkomst, kunnen zonnepanelen op fi etspaden een belangrijke bijdrage leveren aan vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verduurzamen van de provinciale infrastructuur. Doordat de zonnepanelen op de bestaande wegverharding liggen, is er sprake van dubbel ruimtegebruik. Er hoeft geen landbouw- of natuurgrond te worden gebruikt en het landschap wordt niet aangetast. Deze zomer legt de provincie ook zonnepanelen aan op het fi etspad langs de N417 bij Maartensdijk, over een lengte van 350 meter. Het gaat hier om een grootschalige proef waarbij de provincie ervaring wil opdoen met de aanleg en het rendement van zonnepanelen en met het meerjarig onderhoud ervan.

De werkzaamheden aan het fietspad duren t/m 20 februari en worden uitgevoerd door Easypath. Voor fietsers is er tijdens de uitvoering een korte omleidingsroute.

Bron Gemeente Rhenen