Aan de slag voor een betere toekomst

Foto:

De gemeente Rhenen wil, net als veel andere overheden, energieneutraal worden. Er gebeurt al veel. Inwoners isoleren hun huis, leggen zonnepanelen op hun dak en overwegen elektrisch te gaan rijden. En steeds meer bedrijven besparen energie en zetten hun (grote) bedrijfsdak in voor de opwekking van zonne-energie.

Nu gaan we er in het hele land mee aan de slag. In Nederland spraken we maatregelen af in het Klimaatakkoord. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. Zo voorkomen we dat de aarde met meer dan twee graden Celcius opwarmt en we overal serieuze problemen krijgen.

De opgave is groot, net als het belang. Maar we hebben in Nederland eerder grote uitdagingen tot een goed einde gebracht. Laten we samen aan de slag gaan voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen.

Regionale Energie Strategie (RES)
Om maatregelen uit het Klimaatakkoord te realiseren hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. Energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken al deze partijen samen aan een Regionale Energie Strategie: de RES. Dat gebeurt in 30 energieregio’s in Nederland. De gemeente Rhenen hoort bij de regio Foodvalley.

Waar zetten we op in
In regio Foodvalley zal, net als in heel Nederland, de komende jaren veel veranderen. We gaan fors meer duurzame energie opwekken met wind- en zonne-energie. We moeten kiezen waar we dat doen en waar het landschap kan en mag veranderen.

Met elkaar onderzoeken wij dus de mogelijkheden. Waar is plek om duurzame energie op te wekken? En hoeveel? Valt de keuze op windmolens of op bijvoorbeeld collectieve zonnepanelen? Is daar aansluiting op het energienetwerk en kan dat netwerk al die energie aan? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er bij alle betrokken partijen voldoende draagvlak en is het financieel haalbaar? Al deze afwegingen samen vormen de RES. De RES is dus een manier om samen te werken aan de energietransitie. In de RES staan concrete plekken, projecten en een planning voor de uitvoering.

Gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap hebben een belangrijke rol in de RES. Zij stellen de RES uiteindelijk vast.

Denkt u ook mee?
Dit kan via het inwonerpanel ‘Rhenen Spreekt’. Tot eind januari staat een enquête over duurzaamheid online. Meld u aan via rhenen.spreekt.nl. Of kom naar een informatieavond over duurzaamheid maar ook een van onze informatieavonden te bezoeken op 3, 5 en 9 maart in Elst, Achterberg en Rhenen.